Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2

Environment and Pollution Control Office 2

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

การตรวจค่า BOD ของน้ำแม่วัง

Answer

ต้องใช้พารามิเตอร์ DO, BOD, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ผู้ตอบ: reo02 Admin
วันที่ : 21 มิ.ย. 60
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1