Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2

Environment and Pollution Control Office 2

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 ก.ย. 66

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน) ปี 2565

29 ส.ค. 66

รายงานสถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่า 2566

27 มี.ค. 66

คู่มือให้บริการส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 2566

18 ส.ค. 65

รายงานสถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่า ปี 2565

31 พ.ค. 65

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน) ปี 2564

29 เม.ย. 65

คู่มือการคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

4 เม.ย. 65

แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่รับผิดชอบ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 2.86 Mb ดาวน์โหลด: 313 ครั้ง
14 มี.ค. 65

นโยบายของ อคพ. ในการทำงานของภาค

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.29 Mb ดาวน์โหลด: 313 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 51 รายการ
1 2 3 4 5 > >>