Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2

Environment and Pollution Control Office 2

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

อะไรเป็นสาเหตุให้ปริมาณน้ำแต่ละที่ไม่คงที่

ความเปลี่ยนแปลงผันแปรของภูมิอากาศทำให้การคืนกลับของน้ำ ณ บริเวณหนึ่ง ๆ ไม่คงที่และไม่สม่ำเสมอ คือ ทำให้อัตราส่วนการคืนกลับไม่เท่ากับอัตราส่วนที่ได้ระเหยไปจากบริเวณผิวโลก ณ ที่นั้น

 

เอกสารแนบ

icon_approach-270x270

ขนาดไฟล์:0.01 Mb | ประเภทไฟล์: .png | ดาวน์โหลด: 135 ครั้ง

BOD คืออะไร และ ค่า BOD ได้จากอะไร

BOD ย่อมาจากคำว่า Biochemical Oxygen Demand เป็นคำที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยใช้ปริมาณของความสกปรกของน้ำทิ้งเป็นตัววัด และ ค่าของ BOD จะแสดงถึงปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ถ้าน้ำทิ้งมีสารอินทรีย์สูง มีปริมาณของออกซิเจนที่ถูกจุลินทรีย์ดึงไปใช้ในการย่อยสลายก็สูงค่าบีโอดีน้ำนั้นก็จะสูงด้วย

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1