Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เพื่อทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง โดยนำเสนอสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน การนี้ทางเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษได้ให้ความอนุเคราะห์ ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจวัดอากาศและเสียงให้กับนักศึกษาฝึกวิชาชีพจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจวัด และมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป ณ สถานีท่าอากาศยานนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง