Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2

Environmental and Pollution Control Office 2

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมใน "โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน"

ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมใน "โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน"

มูลนิธิขาเทียมฯ ใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคทั้งในอดีตและปัจจุบันคือ ในอดีต 20 กว่าปีก่อน มูลนิธิขาเทียมฯ ได้คิดค้นขาเทียมจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้แก่ขวดพลาสติกเครื่องดื่มนมเปรี้ยวยาคูลท์และอลูมิเนียมจากฝากระป๋อง โดยขวดพลาสติกจะนำไปละลายในสารละลายทินเนอร์ เพื่อทำเบ้าขาเทียม และอลูมิเนียมจะนำไปหลอมเป็นแท่งและนำมากลึงทำแกนขาเทียม เมื่อนำมาประกอบก็ได้ขาเทียมน้ำหนักเบาให้แก่คนพิการขาขาดฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ผลจากการใช้งานขาเทียมชนิดนี้จัดอยู่ในระดับน่าพอใจ มีข้อดีคือ (1) น้ำหนักเบา (2) มีแข็งแรงพอที่รับแรงกดจากน้ำหนักตัวของคนพิการขาขาดได้ แต่ก็พบข้อด้อย โดย เฉพาะชิ้นส่วนที่ทำจากอลูมิเนียมคือ เกิดการผิดรูปเมื่อได้รับแรงบิด เนื่องจากธรรมชาติของอลูมิเนียม เป็นโลหะที่มีความแข็งมาก แต่มีความยืดหยุ่นต่ำกว่าโลหะหลายชนิด