Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรและสนับสนุนการตรวจวัดแสงและเสียงของ ทสจ.พะเยา

วิทยากรและสนับสนุนการตรวจวัดแสงและเสียงของ ทสจ.พะเยา

วันที่ 21 ก.ค.2564 นายสิทธิชัย มุ่งดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรและสนับสนุน ทสจ.พะเยา ในการตรวจวัดแสงและคุณภาพเสียงของสำนักงาน เพื่อทราบสถานการณ์คุณภาพแสงและเสียงในสำนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรการและแผนงานในการปรับปรุงหรือสนับสนุนในการจัดแสงสว่างและเสียงให้เอื้อต่อสุขภาพและการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทสจ.พะเยา ต่อไป

แกลเลอรี่