Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561

เชิญชวนสถาบันการศึกษา ชุมชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชาน สมัครเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561

หมดเขตส่งใบสมัครพร้อมคลิป/สารคดีสั้น เวลา 3 – 5 นาที ภายเดือนเมษายน 2561

เอกสารแนบ

ใบสมัคร โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการ

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง