Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ให้คำปรึกษาของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Training the Trainer)

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ให้คำปรึกษาของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Training the Trainer)

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ให้คำปรึกษาของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Training the Trainer) หลักสูตรสำหรับผู้ให้คำปรึกษา เรื่อง "การให้คำแนะนำแก่แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทบางขนาดและที่ดินจัดสรรให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม" โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ให้คำปรึกษาของศูนย์ช่วยเหลือฯจาก สสภ.1-16 และกรมควบคุมมลพิษรวมถึงแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์ในการช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในกลุ่มผู้ให้คำปรึกษา ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี