Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (พนักงานจ้างเหมารายปี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (พนักงานจ้างเหมารายปี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (พนักงานจ้างเหมารายปี) 
ตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง 

(ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อ ให้มารายงานตัวในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ )