Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลประกาศสำนักงานสีเขียวระดับเหรียญทอง

ผลประกาศสำนักงานสีเขียวระดับเหรียญทอง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ยังรักษามาตรฐานและความต่อเนื่องในการ เป็นสำนักงานสีเขียวระดับเหรียญทอง ผ่านการรับรองเป็นสำนักงานสีเขียวระดับดีมาก (เหรียญทอง)