Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของมูลนิธิคนบ่อว้า และของมูลนิธิฮักเมืองน่าน

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของมูลนิธิคนบ่อว้า และของมูลนิธิฮักเมืองน่าน

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของมูลนิธิคนบ่อว้า และของมูลนิธิฮักเมืองน่าน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ยชุมชนลุ่มน้ำมวบ ของมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(วัดโป่งคำ) พร้อมสำรวจพื้นที่ดำเนินงานทั้ง 3 โครงการ ณ วัดห้วยซ้อ อำเภอแม้จริม วัดโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แกลเลอรี่