Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ”

โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ”

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและลำปาง เข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ” โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยง และแนะนำการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.cfologov.com และสมัครได้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 053-942-084,084-180-5313 และ 086-316-4924

แกลเลอรี่