Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

วันที่ 24 ต.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

วันที่ 24 ต.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร เข้าตรวจประเมิน แลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อแนะนำการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2560 ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี