Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารทางวิชาการและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป

16 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารทางวิชาการและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป

16 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารทางวิชาการและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป