Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมอบรมโครงการทบทวนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร่วมอบรมโครงการทบทวนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมโครงการทบทวนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอบรมการสาธิตการใช้ถังดับเพลิง การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน( CPR) และทบทวนปรับปรุงแผนตามผังองค์กรในการควบคุมและระงับอัคคีภัย โดยมี นายธนู ศิริวงศ์ตระกูล และนายมนู ไชยสวนดอก เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมถึงทบทวนปรับปรุงแผน ซักซ้อมการอพยพหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ

แกลเลอรี่