Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง)

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง)

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ สถานการณ์หมอกควันในปัจจุบัน และปัญหาขยะ ของจังหวัดลำปาง โดยจะได้ทำการออกอากาศในคลื่นวิทยุ สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์ FM 97 MHz AM1134 KHz ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป