Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกันจัดทำห้อง Safety Room วัตถุประสงค์เพื่อปรับลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ร่วมกันจัดทำห้อง Safety Room วัตถุประสงค์เพื่อปรับลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ในวันที่ 29 มกราคม 2563 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ร่วมกันจัดทำห้อง Safety Room วัตถุประสงค์เพื่อปรับลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในสภาวะแวดล้อมของห้องทำงานให้น้อยลง โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศและพัดลม และติดตั้งแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter ทำการทดสอบวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ภายในห้องก่อนทำการติดตั้งและหลังการติดตั้งแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter จากนั้นปิดห้อง เปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลม เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที พบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ลดลงจาก 112 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผลการจัดทำห้อง Safety Room สามารถลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ภายในห้องได้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานในบรรยากาศทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร