Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ กลุ่มภาคเหนือ

เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ กลุ่มภาคเหนือ

วันที่ 27 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ กลุ่มภาคเหนือ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปฏิรูปที่ดิน one map พื้นที่ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรน้ำ และคุณภาพอากาศ เป็นต้น เพื่อนำความคิดเห็นไปปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป