Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

หารือการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ร่วมกับ ทสจ.แพร่

หารือการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ร่วมกับ ทสจ.แพร่

วันที่ 24 มค. 63 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 นำโดยนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผอ.สสภ.2 พร้อม ผอ.ส่วนวิชาการ ได้เข้าพบและร่วมหารือการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ร่วมกับ ทสจ.แพร่ นำโดยนายธีระ เงินวิลัย ผอ.ทสจ.แพร่ พร้อมด้วย ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ เพื่อการบูรณาการงานในพื้นที่ร่วมกันให้เกิดผลชัดเจนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การประสานและพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้ง การลงพื้นที่เพื่อประสานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ณ สถานที่กำจัดขยะของเอกชนพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแมต ในการบริหารจัดการระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

แกลเลอรี่