Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพอากาศ วันที่ 7 มกราคม 2563

คุณภาพอากาศ วันที่ 7 มกราคม 2563

คุณภาพอากาศ วันที่ 7 มกราคม 2563 ณ เวลา 09.00 น. พบปริมาณฝุ่นละอองขนาด PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่รับผิดชอบ มีค่าเกินมาตรฐาน ในพื้นที่
🔴ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
🔴ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
🔴ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
🔴ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
🔴 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
😷คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ😷
🧑👦ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็น
🧓👵👶🗣กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เด็กและคนชรา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์👨‍⚕️
👉ที่สำคัญ ควรงดการเผาทุกพื้นที่ เพื่อไม่ให้เป็นการสะสมเพิ่มปริมาณฝุ่นควันให้เกินค่ามาตรฐาน👈