Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันที่ 17 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และมหกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลท่าผา ประจำปี 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และมหกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลท่าผา ประจำปี 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และมหกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลท่าผา ประจำปี 2561

19 ก.ย. 61