Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 มิ.ย. 61

บทความการลดการใช้พลังงาน ลดการปลดปล่อยการเรือนกระจกในสำนักงาน

27 เม.ย. 61

ข้อมูลการตรวจตาม มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ประจำเดือน เมษายน 2561

23 มี.ค. 61

ฐานข้อมูลโครงการ การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี 2561

13 มี.ค. 61

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม สสภ.2 ปี 2560

22 มิ.ย. 60

คู่มือการกรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด: 2497 ครั้ง
22 มิ.ย. 60

รายงานคุณภาพแหล่งน้ำพื้นที่วิกฤติ เดือน มีนาคม 2560

22 มิ.ย. 60

รายงานคุณภาพแหล่งน้ำพื้นที่วิกฤติ เดือน กุมภาพันธ์ 2560

22 มิ.ย. 60

แบบสำรวจระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 2560

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 2496 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 29 รายการ
< 1 2 3 4