Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 มิ.ย. 60

คู่มือการกรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด: 308 ครั้ง
22 มิ.ย. 60

รายงานคุณภาพแหล่งน้ำพื้นที่วิกฤติ เดือน มีนาคม 2560

22 มิ.ย. 60

รายงานคุณภาพแหล่งน้ำพื้นที่วิกฤติ เดือน กุมภาพันธ์ 2560

22 มิ.ย. 60

แบบสำรวจระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 2560

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 119 ครั้ง
22 มิ.ย. 60

แบบสำรวจการจัดการขยะมูลฝอย 2560

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 491 ครั้ง
21 มิ.ย. 60

แถลงการณ์สิ่งแวดล้อม ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

22 มิ.ย. 60

"แถลงการณ์สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม" ไตรมาสที่ 1/2560 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)

22 มิ.ย. 60

แนวทางจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1 และ 2

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
< 1 2 3