Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 มิ.ย. 61

บทความการลดการใช้พลังงาน ลดการปลดปล่อยการเรือนกระจกในสำนักงาน

27 เม.ย. 61

ข้อมูลการตรวจตาม มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ประจำเดือน เมษายน 2561

4 เม.ย. 61

ฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปี 2561

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 87 ครั้ง
23 มี.ค. 61

ฐานข้อมูลโครงการ การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี 2561

13 มี.ค. 61

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม สสภ.2 ปี 2560

22 มิ.ย. 60

คู่มือการกรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด: 274 ครั้ง
22 มิ.ย. 60

รายงานคุณภาพแหล่งน้ำพื้นที่วิกฤติ เดือน มีนาคม 2560

22 มิ.ย. 60

รายงานคุณภาพแหล่งน้ำพื้นที่วิกฤติ เดือน กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนทั้งหมด 14 รายการ
1 2