Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 ก.ค. 63

เกร็ดความรู้ฝุ่นจิ๋ว PM2.5

ประเภทไฟล์: .pptx ขนาดไฟล์ : 57.10 Mb ดาวน์โหลด: 3023 ครั้ง
21 พ.ค. 63

แบบสอบถามการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2560-2564

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 3023 ครั้ง
25 พ.ค. 63

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2560-2564

12 พ.ค. 63

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2562

20 ก.ย. 62

รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 45.88 Mb ดาวน์โหลด: 3023 ครั้ง
16 ต.ค. 61

แนวทางการจัดการน้ำเสียชุมชน ริมแม่น้ำวังช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลำปาง

20 ส.ค. 62

รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562

16 ส.ค. 62

แผนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 3023 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 30 รายการ
1 2 3 4 > >>