Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 ก.ย. 62

รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 45.88 Mb ดาวน์โหลด: 2294 ครั้ง
16 ต.ค. 61

แนวทางการจัดการน้ำเสียชุมชน ริมแม่น้ำวังช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลำปาง

20 ส.ค. 62

รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562

16 ส.ค. 62

แผนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 2287 ครั้ง
16 ส.ค. 62

ผังองค์กรในการควบคุมและระงับอัคคีภัยขั้นสู

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 2287 ครั้ง
16 ส.ค. 62

การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านมลพิษทางน้ำ (กรณีศึกษา ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก และนครสวรรค์)

13 ส.ค. 62

สรุปผลคุณภาพอากาศ ณ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 2562

13 ส.ค. 62

การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ณ สสภ.2

จำนวนทั้งหมด 26 รายการ
1 2 3 4 > >>