Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วิชาการ

กลุ่ม:

รายละเอียด:

อัพโหลด

อะไรเป็นสาเหตุให้ข๊าซคาร์บอนไดออขไซด์เพิ่มขึ้น

อยาขทราบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ขที่เรียขว่า PM10 เขิดไปจาขอะไรได้สติไม่ดีง

จำนวนทั้งหมด 2 กระทู้
1